Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Typy kursów

 Kursy semestralne (jesienne, wiosenne)

SEMESTRALNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Czas trwania:

Semestr zimowy lub letni roku akademickiego (październik – styczeń lub luty – czerwiec)

Terminy zajęć:

dwa razy w tygodniu

Liczba godzin łącznie:

50 (godzina akademicka to 45 minut)

Liczba godzin w tygodniu:

4

Cena:

zob. aktualną ofertę

Cena obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu

Charakterystyka kursu:

Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli w grupach na różnych poziomach zaawansowania (zob. poziomy kursów).

Osobom początkującym umożliwią one szybkie opanowanie podstaw języka, niezbędnych w najważniejszych sytuacjach komunikacyjnych. Uczniowie zaczynają mówić po polsku już od pierwszej lekcji.

Osoby na wyższych poziomach znajomości języka polskiego rozwijają swoją znajomość języka mówionego i pisanego, a także poszerzają wiedzę gramatyczną.

Wszystkie kursy obejmują zajęcia poświęcone komunikacji, gramatyce, poszerzaniu słownictwa, a także rozumieniu i samodzielnemu tworzeniu teksów pisanych.

Uwagi:

Uczestnikom kursu NIE ZAPEWNIAMY miejsca w domu studenckim i NIE WYDAJEMY zaświadczeń potrzebnych do uzyskania wizy wjazdowej na terytorium Polski.

Możliwy kurs online.

Intensywny kurs online

zob. aktualną ofertę

Kursy letnie

LETNI KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Czas trwania: lipiec
Terminy zajęć: codziennie od poniedziałku do piątku
Liczba godzin łącznie (godzina akademicka w Polsce to 45 minut): 50 godzin
Liczba godzin w tygodniu: 20
Cena: zob. aktualną ofertę
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne,
wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Intensywny kurs języka polskiego (ok. 4 godz. dziennie). Zajęcia prowadzone są przez kompetentnych nauczycieli w grupach o różnym poziomie za­awan­so­wa­nia  (zob. poziomy zaawansowania). Osobom początkującym umożliwią one szybkie opanowanie podstaw języka, niezbędnych w naj­waż­niej­szych sytuacjach ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Studenci bardziej zaawansowani będą mieli okazję rozwinąć swoją zna­jo­mość języka mówionego i pisanego, a także poszerzyć wiedzę gramatyczną. Kurs obejmuje zajęcia poświęcone komunikacji, gramatyce, słownictwu, a także rozumieniu i samodzielnemu tworzeniu teksów pisanych.

SZKOŁA LETNIA JĘZYKA POLSKIEGO

Czas trwania:

2- lub 3-tygodnie w lipcu

Terminy zajęć:

codziennie od poniedziałku do piątku

Liczba godzin łącznie (godzina akademicka w Polsce to 45 minut):

60 (kurs 2-tygodniowy)

90 (kurs 3-tygodniowy)

Liczba godzin w tygodniu:

30

Cena:

zob. aktualną ofertę

Cena obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, zakwaterowanie w domu studenckim (pokój 2-osobowy lub 1-osobowy), wyżywienie (2 posiłki dziennie: śniadanie, obiad), program kulturalny i turystyczny (tradycje i obyczaje w Polsce, projekcje filmów, zwiedzanie Białegostoku, wycieczki), opieka „pilota”, wystawienie świadectwa ukończenia kursu. UWAGA. Istnieje możliwość rezygnacji z zakwaterowania i wyżywienia. Szczegóły: zob. aktualną ofertę. 

Charakterystyka kursu:

Kurs pozwala połączyć intensywną naukę języka polskiego z poz­na­wa­niem regionu, jego kultury, historii i zabytków. Zajęcia prowadzone są przez kompetentnych nauczycieli w grupach o różnym poziomie za­awan­so­wa­nia  (zob. poziomy kursów). Osobom początkującym umożliwią one szybkie opanowanie podstaw języka, niezbędnych w naj­waż­niej­szych sytuacjach ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Studenci bardziej zaawansowani będą mieli okazję rozwinąć swoją zna­jo­mość języka mówionego i pisanego, a także poszerzyć wiedzę gramatyczną. Kurs obejmuje zajęcia poświęcone komunikacji, gramatyce, słownictwu, a także rozumieniu i samodzielnemu tworzeniu teksów pisanych.

Oprócz zajęć z języka polskiego proponujemy studentom uczestnictwo w wykładach prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim lub polskim przez pracowników naszego Uniwersytetu. Będą one poświęcone polskiej kulturze, literaturze, polityce oraz wybranym zagadnieniom społecznym.

Dla uczestników kursu zaplanowaliśmy też bogaty program kulturalno-rozrywkowy.

 

 

 

Kursy specjalistyczne

TRZYMIESIĘCZNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO – polski język medyczny

Czas trwania: rok akademicki (październik – czerwiec); kurs zostanie uruchomiony, jak zbierze się min. 5 osób (w dowolnym terminie)
Terminy zajęć: dwa razy w tygodniu
Liczba godzin łącznie: 50 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 4
Cena: zob. aktualną ofertę
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Zajęcia prowadzone są przez lektora mającego doświadczenie w nauczaniu języka obcego specjalistycznego (medycznego). 1)      Język polski dla obcokrajowców (z elementami języka polskiego medycznego) – A2 Student uczy się porozumiewać w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej wymiany zdań na typowe i dobrze znane tematy. Rutynowe sytuacje komunikacyjne obejmują także zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi z zakresu ogólnej tematyki profilaktyki zdrowotnej. Student uczy się również podstawowej terminologii z zakresu medycyny (części ciała, jednostki i objawy chorobowe, nazwy zawodów i specjalności lekarskich). 2)      Język polski medyczny dla obcokrajowców – B1 Program kursu obejmuje zapoznanie studentów z terminologią medyczną oraz naukę jej praktycznego zastosowania w kontakcie z pacjentem i polskimi lekarzami. Studenci uczą się także, jak przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem, skierować go na dalsze badania, udzielić mu porady lekarskiej i przeprowadzić diagnostykę, a także jak porozumiewać się z polskimi pracownikami służby zdrowia w różnych sytuacjach zawodowych wymagających użycia słownictwa specjalistycznego. Uczestnicy kursu uczą się czytania polskich artykułów medycznych ze zrozumieniem oraz dokonywania translacji abstraktów naukowych z języka angielskiego na język polski.
Uwagi: Uczestnikom kursu NIE ZAPEWNIAMY miejsca w domu studenckim i NIE WYDAJEMY zaświadczeń potrzebnych do uzyskania wizy wjazdowej na terytorium Polski.

ROCZNY INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Czas trwania:

rok akademicki (październik – czerwiec); kurs zostanie uruchomiony, jak zbierze się min. 8 osób

Terminy zajęć:

codziennie

Liczba godzin łącznie:

675 godzin (600 godz. lektoratu języka polskiego, 75 godz. zajęć specjalistycznych ukierunkowujących na słownictwo danej dziedziny naukowej)

Liczba godzin w tygodniu:

25-30 godz.

Cena:

zob. aktualną ofertę

Cena obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu

Charakterystyka kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają zamiar podjąć studia na UwB. Kurs roczny adresowany jest tylko do osób na poziomie początkującym. Osoby na poziomie A2/A2+ mogą dołączyć do grupy w semestrze letnim (połowa płatności). Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników nieznających języka polskiego poziomu B2 (poziomu średniozaawansowanego).

Uwagi:

Uczestnicy mogą złożyć wniosek o zakwaterowane w domu studenckim, w pokojach dwuosobowych z łazienką.

NIE WYDAJEMY zaświadczeń potrzebnych do uzyskania wizy wjazdowej na terytorium Polski.

Rekrutację  prowadzi Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji (UCR) rekrutacja@uwb.edu.pl.