Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Typy kursów

 Kursy semestralne (jesienne, wiosenne)

SEMESTRALNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Czas trwania:

Semestr zimowy lub letni roku akademickiego (październik – styczeń lub luty – czerwiec)

Terminy zajęć:

dwa razy w tygodniu

Liczba godzin łącznie:

50 (godzina akademicka to 45 minut)

Liczba godzin w tygodniu:

4

Cena:

750 zł

Cena obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu

Charakterystyka kursu:

Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli w grupach na różnych poziomach zaawansowania (zob. poziomy kursów).

Osobom początkującym umożliwią one szybkie opanowanie podstaw języka, niezbędnych w najważniejszych sytuacjach komunikacyjnych. Uczniowie zaczynają mówić po polsku już od pierwszej lekcji.

Osoby na wyższych poziomach znajomości języka polskiego rozwijają swoją znajomość języka mówionego i pisanego, a także poszerzają wiedzę gramatyczną.

Wszystkie kursy obejmują zajęcia poświęcone komunikacji, gramatyce, poszerzaniu słownictwa, a także rozumieniu i samodzielnemu tworzeniu teksów pisanych.

Uwagi:

Uczestnikom kursu NIE ZAPEWNIAMY miejsca w domu studenckim i NIE WYDAJEMY zaświadczeń potrzebnych do uzyskania wizy wjazdowej na terytorium Polski.

Możliwy kurs online.

Intensywny kurs online

Intensywny kurs online przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikowanego na poziomie B1

Czas trwania: 4 tygodnie
Terminy zajęć: trzy razy w tygodniu po 2 godziny
Liczba godzin łącznie: 24 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 6
Cena: 650 zł
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Celem kursu jest przygotowanie osób znających język na poziomie B1 do zdania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Przygotowanie to obejmuje zapoznanie ze strukturą egzaminu, uporządkowanie wiedzy słuchaczy, uzupełnienie ewentualnych braków gramatyczno-leksykalnych. Proponowane ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna), jakie wymagane są na egzaminie. W czasie kursu słuchacze zapoznają się także ze strategiami zdawania testów egzaminacyjnych oraz rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne na poziomie B1.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego, posiadających uprawnienia do egzaminowania na państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego.

Uwagi: Kurs jest organizowany cztery razy w roku (ok. 6 tygodni przed terminem państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1).

 

Kursy letnie

LETNI KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Czas trwania: lipiec
Terminy zajęć: codziennie od poniedziałku do piątku
Liczba godzin łącznie (godzina akademicka w Polsce to 45 minut): 50 godzin
Liczba godzin w tygodniu: 20
Cena: 750 zł
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne,
wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Intensywny kurs języka polskiego (ok. 4 godz. dziennie). Zajęcia prowadzone są przez kompetentnych nauczycieli w grupach o różnym poziomie za­awan­so­wa­nia  (zob. poziomy zaawansowania). Osobom początkującym umożliwią one szybkie opanowanie podstaw języka, niezbędnych w naj­waż­niej­szych sytuacjach ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Studenci bardziej zaawansowani będą mieli okazję rozwinąć swoją zna­jo­mość języka mówionego i pisanego, a także poszerzyć wiedzę gramatyczną. Kurs obejmuje zajęcia poświęcone komunikacji, gramatyce, słownictwu, a także rozumieniu i samodzielnemu tworzeniu teksów pisanych.

 

 

SZKOŁA LETNIA JĘZYKA POLSKIEGO

Czas trwania:

2- lub 3-tygodnie w lipcu

Terminy zajęć:

codziennie od poniedziałku do piątku

Liczba godzin łącznie (godzina akademicka w Polsce to 45 minut):

60 (kurs 2-tygodniowy)

90 (kurs 3-tygodniowy)

Liczba godzin w tygodniu:

30

Cena:

lipiec 2018

Cena obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, zakwaterowanie w domu studenckim (pokój 2-osobowy lub 1-osobowy), wyżywienie (2 posiłki dziennie: śniadanie, obiad), program kulturalny i turystyczny (tradycje i obyczaje w Polsce, projekcje filmów, zwiedzanie Białegostoku, wycieczki), opieka „pilota”, wystawienie świadectwa ukończenia kursu. UWAGA. Istnieje możliwość rezygnacji z zakwaterowania i wyżywienia. Szczegóły: zob. ceny

Charakterystyka kursu:

Kurs pozwala połączyć intensywną naukę języka polskiego z poz­na­wa­niem regionu, jego kultury, historii i zabytków. Zajęcia prowadzone są przez kompetentnych nauczycieli w grupach o różnym poziomie za­awan­so­wa­nia  (zob. poziomy kursów). Osobom początkującym umożliwią one szybkie opanowanie podstaw języka, niezbędnych w naj­waż­niej­szych sytuacjach ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Studenci bardziej zaawansowani będą mieli okazję rozwinąć swoją zna­jo­mość języka mówionego i pisanego, a także poszerzyć wiedzę gramatyczną. Kurs obejmuje zajęcia poświęcone komunikacji, gramatyce, słownictwu, a także rozumieniu i samodzielnemu tworzeniu teksów pisanych.

Oprócz zajęć z języka polskiego proponujemy studentom uczestnictwo w wykładach prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim lub polskim przez pracowników naszego Uniwersytetu. Będą one poświęcone polskiej kulturze, literaturze, polityce oraz wybranym zagadnieniom społecznym.

Dla uczestników kursu zaplanowaliśmy też bogaty program kulturalno-rozrywkowy.

 

 

 

Kursy specjalistyczne

TRZYMIESIĘCZNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO – polski język medyczny

Czas trwania: rok akademicki (październik – czerwiec); kurs zostanie uruchomiony, jak zbierze się min. 5 osób (w dowolnym terminie)
Terminy zajęć: dwa razy w tygodniu
Liczba godzin łącznie: 50 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 4
Cena: 700 zł
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Zajęcia prowadzone są przez lektora mającego doświadczenie w nauczaniu języka obcego specjalistycznego (medycznego). 1)      Język polski dla obcokrajowców (z elementami języka polskiego medycznego) – A2 Student uczy się porozumiewać w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej wymiany zdań na typowe i dobrze znane tematy. Rutynowe sytuacje komunikacyjne obejmują także zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi z zakresu ogólnej tematyki profilaktyki zdrowotnej. Student uczy się również podstawowej terminologii z zakresu medycyny (części ciała, jednostki i objawy chorobowe, nazwy zawodów i specjalności lekarskich). 2)      Język polski medyczny dla obcokrajowców – B1 Program kursu obejmuje zapoznanie studentów z terminologią medyczną oraz naukę jej praktycznego zastosowania w kontakcie z pacjentem i polskimi lekarzami. Studenci uczą się także, jak przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem, skierować go na dalsze badania, udzielić mu porady lekarskiej i przeprowadzić diagnostykę, a także jak porozumiewać się z polskimi pracownikami służby zdrowia w różnych sytuacjach zawodowych wymagających użycia słownictwa specjalistycznego. Uczestnicy kursu uczą się czytania polskich artykułów medycznych ze zrozumieniem oraz dokonywania translacji abstraktów naukowych z języka angielskiego na język polski.
Uwagi: Uczestnikom kursu NIE ZAPEWNIAMY miejsca w domu studenckim i NIE WYDAJEMY zaświadczeń potrzebnych do uzyskania wizy wjazdowej na terytorium Polski.

 

ROCZNY INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Czas trwania:

rok akademicki (październik – czerwiec); kurs zostanie uruchomiony, jak zbierze się min. 8 osób

Terminy zajęć:

codziennie

Liczba godzin łącznie:

675 godzin (600 godz. lektoratu języka polskiego, 75 godz. zajęć specjalistycznych ukierunkowujących na słownictwo danej dziedziny naukowej)

Liczba godzin w tygodniu:

25-30 godz.

Cena:

roczny kurs 2015

Cena obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu

Charakterystyka kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają zamiar podjąć studia na UwB. Kurs roczny adresowany jest tylko do osób na poziomie początkującym. Osoby na poziomie A2/A2+ mogą dołączyć do grupy w semestrze letnim (połowa płatności). Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników nieznających języka polskiego poziomu B2 (poziomu średniozaawansowanego).

Uwagi:

Uczestnicy mogą złożyć wniosek o zakwaterowane w domu studenckim, w pokojach dwuosobowych z łazienką.

NIE WYDAJEMY zaświadczeń potrzebnych do uzyskania wizy wjazdowej na terytorium Polski.

Rekrutację  prowadzi Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji (UCR) studyinuwb@uwb.edu.pl