Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Предложение 2022/2023

В 2022/2023 учебном году предлагаем следующиe языковые курсы:

Вид курсов Срок заявки
Семестровые (oсенние) курсы польского языка для студентов и лиц извне ONLINE 30 сентября 2022

50 h – 1000 PLN

Семестровые (весенние) курсы польского языка для студентов и лиц извне ONLINE 14 февраля 2023

50 h – 1000 PLN

Intensywny kurs online przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikowanego na poziomie B1 nabór ciągły

24 h – 840 PLN