Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Rekrutacja na skróty

Wszyscy uczestnicy powinni mieć skończone 18 lat. W celu zapisania się na kurs prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do SJiKP przed upływem terminu zgłoszenia, e-mailem lub faksem. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kursy proszone są o przelanie na podane niżej konto Uniwersytetu opłaty wpisowej (niezwracalnej w wypadku rezygnacji). Pełną opłatę za każdy kurs należy wnieść w ciągu trzech pierwszych dni kursu na to samo konto.

Szkoła nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz polskich lub prawa do pobytu w Polsce (kandydaci spoza Unii Europejskiej muszą być świadomi, iż uzyskanie wizy jest procesem długotrwałym). Ubezpieczenie na czas trwania kursów uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

Konto:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-327 Białystok
Polska

Nr konta: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

Prosimy dopisać: „POLLANDO”, a w tytule przelewu umieścić imię i nazwisko uczestnika kursu. Jeśli przelew będzie dokonywany z zagranicy, należy też podać nazwę banku (Bank Millenium) z dopiskiem BIG PB LPW.