Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok, Polska

Przydatne linki

Uniwersytet w Białymstoku  >  www.uwb.edu.pl

Biblioteka Uniwersytecka UwB  >  www.bg.uwb.edu.pl

Miasto Białystok  >  http://www.bialystok.pl/

Polska  >  www.poland.gov.pl

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  

http://certyfikatpolski.pl

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

  >  http://www.buwiwm.edu.pl/

Strona MNiSW dla obcokrajowców  > http://www.go-poland.pl