Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Poziomy kursów

A1 – Poziom początkujący (startowy)

Przystępując do kursu, uczący się nie wykazuje się żadną (lub bardzo niewielką) znajomością języka polskiego.

W czasie kursu uczy się porozumiewać w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, takich jak: nawiązywanie kontaktu, opowiadanie o sobie (hobby, czynności dnia codziennego), robienie zakupów, zamawianie jedzenia, wyrażanie relacji czasowych, określanie położenia przedmiotów i lokalizacji,  pytanie o drogę, wyrażanie opinii na temat stanu zdrowia. Po zakończeniu kursu potrafi porozumiewać się z innymi osobami w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie. Ponadto potrafi napisać krótki, prosty tekst.

A2 – Poziom podstawowy

Przystępując do kursu na tym poziomie, uczący się opanował umiejętności komunikacyjne właściwe na poziomie A1.

Kursu poszerza umiejętność rozumienia krótkich komunikatów i wypowiadania się na temat podstawowych dziedzin życia, porozumiewania się podczas prostych, rutynowych czynności czy w czasie kontaktów towarzyskich. Ćwiczy umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, składających się z kilku lub kilkunastu zdań, a także pisania krótkich komunikatów, związanych z życiem codziennym, w tym także listu, maila, notatki.

B1 – Poziom średniozaawansowany

Przystępując do kursu na tym poziomie, uczący się opanował umiejętności właściwe na poziomie A2.

Na kursie ćwiczy się umiejętność swobodnego posługiwania się standardową polszczyzną, w tym wypowiadania się, bez wcześniejszego przygotowania, na dobrze znane tematy (zainteresowania, praca, szkoła). Uczący się przygotowuje się również do odbioru programów radiowych i telewizyjnych. Ćwiczy umiejętność dłuższego wypowiadania się, w tym uzasadniania swoich sądów, pomysłów, opinii oraz wyrażania przyczyn i skutków. Uczy się pisać dłuższe teksty zwarte, takie jak na przykład prywatny list.

B2 – Poziom średniozaawansowany wyższy

Przystępując do kursu na tym poziomie, uczeń opanował umiejętności z poziomu B1.

Podczas kursu ćwiczy rozumienie dłuższych, bardziej skomplikowanych wypowiedzi, pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu w miarę znany. Doskonali umiejętność płynnego i spontanicznego mówienia oraz tworzenia zrozumiałych, szczegółowych wypowiedzi pisemnych na dowolne tematy (w tym rozprawki czy opracowania), podając przy tym argumenty za i przeciw. Uczeń przygotowuje się również do odbioru wiadomości i filmów w standardowej odmianie języka.

C1 – Poziom zaawansowany

Przystępując do kursu, uczeń opanował umiejętności z poziomu B2.

Podczas kursu uczący się ćwiczy umiejętność rozumienia komunikatów, nawet jeśli ich wnioski i intencje są jedynie implikowane, a także umiejętność swobodnego porozumiewania się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych, w tym wypowiadania swoich myśli i poglądów z nawiązaniem do wypowiedzi rozmówcy. Uczeń przygotowuje się do odbioru, zróżnicowanych pod względem stylistycznym, tekstów użytkowych i literackich. W zakresie pisania przygotowuje się do tworzenia rozbudowanych tekstów, w których szeroko przedstawia swój punkt widzenia.

C2 – Poziom zaawansowany wyższy (biegłość językowa)

Przystępując do kursu na tym poziomie, uczeń rozumie praktycznie wszystko.

Podczas kursu doskonali umiejętność  rozumienia komunikatów (nawet przy szybkim tempie mówienia) oraz rozpoznawania regionalnych odmian polszczyzny. W zakresie mówienia doskonalona jest umiejętność subtelnego różnicowania znaczeń, a w zakresie pisania doboru odpowiedniego stylu do treści komunikatu. Uczeń zapoznaje się z pracami specjalistycznymi, abstrakcyjnymi, językowo skomplikowanymi oraz z utworami literackimi