Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Pollando

Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO powstała we wrześniu 2013 roku. Swoją nazwę zaczerpnęliśmy z międzynarodowego języka esperanto, w którym Pollando oznacza „Polskę”. W ten sposób chcieliśmy z jednej strony nawiązać do lokalnej tradycji (Ludwik Zamenhof, twórca języka esperanto, urodził się w Białymstoku), a z drugiej – pokazać nasze otwarcie na wszystkie kraje i kultury. Uczymy bowiem języka polskiego zarówno obcokrajowców, jak i osoby polskiego pochodzenia, mieszkające poza granicami kraju.

Język esperanto miał być w założeniu językiem przydatnym w międzynarodowej komunikacji, a przy tym łatwym do nauczenia. I taki jest też język polski w białostockim POLLANDO – i przydatny, i prosty do (na)uczenia. Nauka z nami to zabawa i przyjemność.

Uczymy:

– NOWOCZEŚNIE

(pracujemy na najnowszych podręcznikach

do nauczania języka polskiego jako obcego,

nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje),

– SKUTECZNIE

lektorzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy

z osobami z różnych krajów i w różnym wieku

– WSZECHSTRONNIE

uczymy rozumienia, mówienia, czytania i pisania,

a także elementów kulturowych

– DYNAMICZNIE

wykorzystujemy gry i zabawy  – na pewno nie będziesz się nudzić

– SOLIDNIE

dbamy o utrwalanie materiału,

nową wiedzę budujemy w oparciu o starą

– Z POSZANOWANIEM ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ

nasi lektorzy są otwarci i sympatyczni,

a także mają doświadczenie w  pracy poza granicami kraju

w różnych środowiskach kulturowych