Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska
14.01 2014

Andrzejki z POLLANDO

Andrzejki z POLLANDO to pierwsza lekcja otwarta języka polskiego dla obcokrajowców, która odbyła się 30 listopada 2013 r. na Wydziale Filologicznym UwB. Wzięły w niej udział osoby z różnych stron świata: Białorusi, Rosji, Francji, Kolumbii i Turcji.  Była to doskonała okazja do tego, aby cudzoziemcy mieszkający w Białymstoku mogli się lepiej poznać. Wieczór wróżb andrzejkowych rozpoczął się wprowadzeniem dotyczącym polskiej tradycji. W krótkim wykładzie znalazły się podstawowe informacje o tym, skąd się wzięły andrzejki, jak je kiedyś obchodzono, a także jakie zwyczaje i wróżby andrzejkowe przetrwały do dziś. Następnie uczestnicy spotkania, podzieleni na niewielkie grupki, podchodzili kolejno do stolików, przy których lektorzy języka polskiego przygotowali andrzejkowe wróżby: lanie wosku, filiżanki, skórki od jabłek oraz zabawę z kwiatami. Nie mogło również zabraknąć wróżby z butami. Oczywiście wszyscy mieli świadomość, że dziś to już tylko zabawa, a najważniejsze są ćwiczenia językowe, które były nieodłącznym elementem każdej części spotkania. I o to przede wszystkim chodziło – o naukę przez zabawę.

Andrzejki z POLLANDO były pierwszą imprezą z cyklu Spotkania z POLLANDO. Otwarte lekcje języka polskiego dla obcokrajowców będziemy organizować cyklicznie. Ich celem jest, poprzez naukę języka polskiego, zapoznawanie obcokrajowców z kulturą polską i naszymi zwyczajami.